با سلام وتشکر و سپاس از خبرگزاری خوبتان و با تقاضای ارائه اخبار کمکی برای ما تازه کاران بورسی. شاید کمکی بشه ضررمون کمی جبران بشه.
یه تازه کار سرمایه سوخته