دانشگاه

رتبه بندی برترین دانشکده های بازرگانی ایالات متحده اعلام شد

در رتبه بندی بهترین دانشکده های بازرگانی ایالات متحده آمریکا برای دومین سال،دانشگاه استانفورد درصدر جدول قرارگرفته است.

جدول شماه 1به گزارش کاما پرس به نقل از بلومبرگ در رتبه بندی انجام شده به منظور تعیین بهترین دانشکده‌های بازرگانی ایالات متحده آمریکا برای دومین سال، دانشگاه استانفورد درصدر جدول قرارگرفته است.بر اساس این گزارش، در دومین سال از این رتبه بندی این دانشگاه به دلیل امتیازهای عالی که درزمینه غرامت و کارآفرینی بدست آورده، دوباره درصدر جدول قرار گرفته که دانشگاه استانفورد را در بیندیگر دانشگاه های ایالات متحده متمایز می کند.در این رتبه بندی همچنین دانشکده بازرگانی تاک دارت ماس، بیشترین پیشرفت را دررتبه بندی امسال داشته است، به این معنی که این دانشکده بخاطر امتیازهای فراونی که در شبکه سازی و یادگیری کسب کرده  از رتبه نوزدهم به دوم ارتقا یافته است.البته قطب های علم بازرگانی در ایالات متحده همچنان در این رتبه بندی جایگاه خود را حفظ کرده اند به گونه ای که دانشگاه های  هاروارد، دانشکده بوس شیکاگو و دانشکده داردن ویرجینیا در 5 رتبه اول این فهرست قرارگرفته اند.

لازم به یادآوریست که رتبه بندی بهترین دانشکده های بازرگانی ایالات متحده آمریکا توسط سایت مطرح بلومبرگ بیزینس ویک درسال 2019-2020،براساس اهداف وتجارب 26.804 دانش آموز، فارغ التحصیل و عضوجدید کارشناسی مدیریت بازرگانی و همچنین اطلاعات مربوط به غرامت وتغییرشغل ازهر دانشکده انجام و منتشر است. بلومبرگ برای این رده بندی اطلاعاتی بطور جامعی دردانشکده های بازرگانی سراسرجهان،همه پرسی و جمع آوری کرده تا اساس و مبنای گزارش را شکل دهد.

 

عکس دانشگاه 2