بررسی ظرفیت‌های فرهنگی یلدا در دانشگاه علامه طباطبایی

بررسی ظرفیت‌های فرهنگی یلدا در دانشگاه علامه طباطبایی

مراسم «چله‌نشین» با هدف بررسیِ جایگاه یلدا در اسطوره‌های تاریخ و ظرفیت‌های یلدا در ارتباط بهتر با سایر ملل توسط انجمن علمی دانشجویی مدیریت جهانگردی…