فرصت حضور و غیاب آنلاین پرسنل با اپلیکیشن جدید طرح و پردازش غدیر

فرصت حضور و غیاب آنلاین پرسنل با اپلیکیشن جدید طرح و پردازش غدیر

پیشرفت روز افزون تکنولوژی موجب شده که موسسات و نهادها با بهره مندی از آن،فناور استفاده بهینه تری از نیروی انسانی داشته باشند. شرکت‌هایی در این حوزه داخل ایران مشغول به فعالیت هستند