صندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امید، بر اساس رویکردِ جدیدِ حمایت ازکسب و کارهای خرد بازارمحور با روش تأمین مالی خرد (micro finacing)، وظایف مهم و مغفول مانده ای را در زنجیره حمایت های دولتی از تولید در بخش خصوصی بر عهده خواهد داشت. برای تببین این نقش، لازم است با نگاهی گذرا به تلاش های همسو با تأسیس چنین نهادهایی در کشورهای همگن و روبه توسعه پرداخته می شود.

شماره تماس: 02164371357
آدرس: تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، بین میدان فلسطین و خیابان شهید سرپرست، پلاک 518