شکایت از سرعت اینترنت اپراتورها را کجا ثبت کنیم؟

شکایت از سرعت اینترنت اپراتورها را کجا ثبت کنیم؟

به گفته مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، عموم مردم می‌توانند برای شکایت از اپراتورها در حوزه‌هایی مانند عدم تطبیق سرعت فروخته‌شده و سرعت دریافتی،…