پرداخت الکترونیک بهای حمل محموله های شرکت بازرگانی دولتی به کمک بانک ملت

پرداخت الکترونیک بهای حمل محموله های شرکت بازرگانی دولتی به کمک بانک ملت

بانک ملت و شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران با هدف طراحی، تولید، توسعه و پیاده سازی سامانه پرداخت الکترونیک بهای حمل رانندگان برای بارنامه های…

حداقل مبلغ پذیره نویسی واحدهای دومین صندوق سرمایه گذاری دولت

حداقل مبلغ پذیره نویسی واحدهای دومین صندوق سرمایه گذاری دولت

چگونگی پذیره نویسی واحدهای دومین صندوق سرمایه گذاری دولت در بانک ملی ایران اعلام شد. بانک ملی ایران جزئیات پذیره نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری…