حقوق کارگران باید بازنگری شود/ مزد 3 میلیونی کفاف اجاره را هم نمی دهد

حقوق کارگران باید بازنگری شود/ مزد 3 میلیونی کفاف اجاره را هم نمی دهد

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور معتقد است، با افزایش دوسه‌برابری قیمت‌های موجود در سبد کالاهای اساسی خانوارها و ثابت ماندن درآمد حداقلی، حقوق کارگران…