نگاهی به رقابت 20 ساله ابر ثروتمندان جهان در کمتر یک دقیقه + فیلم

نگاهی به رقابت 20 ساله ابر ثروتمندان جهان در کمتر یک دقیقه + فیلم

بررسی روند کسب عنوان ثروتمندترین مرد جهان طی 20 سال اخیر نشان می‌دهد، در رقابت بین مالکان صنایع سنگین، تولیدکنندگان نرم افزار، اداره‌کنندگان فروشگاه‌های زنجیره…