بررسی وضعیت صنعت لوازم خانگی ایران در شماره جدید “دنیای سرمایه‌گذاری”

بررسی وضعیت صنعت لوازم خانگی ایران در شماره جدید “دنیای سرمایه‌گذاری”

در پنجاهمین شماره ماهنامه “دنیای سرمایه‌گذاری” فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی صنعت لوازم خانگی ایران توسط مدیران و صاحب‌نظران این حوزه مورد بحث و بررسی…