راز عجیبی درباره استاد شجریان که یک اقتصاددان از آن خبر داد/ آیا همایون گره از راز 20 ساله پدر می گشاید؟

راز عجیبی درباره استاد شجریان که یک اقتصاددان از آن خبر داد/ آیا همایون گره از راز 20 ساله پدر می گشاید؟

دکتر محمد حسین ادیب از اقتصاددانان شناخته شده کشور و استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در کانال شبکه اجتماعی خود به راز عجیبی درباره استاد محمد…