انفعال زاکربرگ در برابر ترامپ؛ کارمندان آرایش نظامی گرفتند

انفعال زاکربرگ در برابر ترامپ؛ کارمندان آرایش نظامی گرفتند

با واکنش توئیتر به پست‌های اخیر ترامپ و برچسب‌دار کردن آن‌ها، رئیس‌جمهور بی‌پروای آمریکا این بار شبکه‌های اجتماعی را نشانه رفته که فیسبوک نیز از…