سود 3 میلیارد و 600 میلیونی ستاره های فوتبال از تبلیغات اینستاگرامی

سود 3 میلیارد و 600 میلیونی ستاره های فوتبال از تبلیغات اینستاگرامی

ستاره‌های فوتبال ایران علاوه بر قراردادهای نجومی، سودهای میلیاردی هم از تبلیغات اینستاگرامی به دست می‌آورند، سودهایی که هیچ نفعی برای باشگاههای طرف قرارداد آنها…