البته شما چند ماه تآخیر وسی درصد تخفیف دادن هم در نظر نگرفتین وتورم با این شرایط پالایش ۱۵ هزار سربسر میشه