سلام هر چه وام بیشتر بدن قیمت بالاتر میره این چه روشیه ایران و خاکش متعلق به همه ایرانی ها است باید همه زمین و خانه دار باشن نه اینکه اکثر مردم کارگر و کارمند در رنج برای یک سقف و عده ای دلال و سرمایه دار خیمه بزنن برای احتکار زمین و مسکن تعداد مالکیت محدود باید باشه و مازاد ان بعد از مهلت مقرر مصادره یا مالیات به قیمت کل زمین یا مسکن بعد از هر سال بهترین راهکار با این اقدام زمینهای کشاورزی تک سند خورد نمیشود باغها و درختان خشک و ویران نمیشود و هر کس برای نیازش مسکن میخرد نه برای سود چرا باید نیاز مردم گروگان گرفته شود اخه این ملت چه گناهی کردن فقط به خاطر اسلام قیام کردن