ما تو صنعت خوردو 40 سال است داریم کار میکنیم به کجا رسیدیم؟جز بی کیفیت ترین خودرو آنهم ناچارا مردم میخرند چون خوبتر از آن نیست که بخریم (واردات ممنوع)-دقیقا الان شدیم ونزوئلا