ضدعفونی شدن پیک‌های اکسپرس اسنپ فود در اصفهان و مشهد

اسنپ فود به دنبال رعایت استانداردهای بهداشتی برای توزیع غذا، پیک‌های اکسپرس خود در سایر شهرها مثل اصفهان و مشهد را  نیز ضدعفونی می‌کند.

به گزارش کاماپرس، ضرورت توزیع غذا با تکیه بر اصول و ضوابط بهداشتی در این روزهای کرونایی اسنپ فود را ضمن رعایت این اصول در استان تهران برای توزیع غذا، در سایر شهرها نیز مصمم کرده است. در صفحه اجتماعی اسنپ فود آمده است که این مجموعه جهت ارتقاء استانداردهای بهداشتی پیک‌های اکسپرس در مشهد و اصفهان اقداماتی انجام داده و از روزهای گذشته توزیع دستکش و ماسک بین پیک‌های اکسپرس مشهد و اصفهان آغاز شده است.

در این راستا باکس‌های اسنپ فود نیز دوبار ضدعفونی می شود و همچنین سرپرستان اکسپرس در هر منطقه بر پیشبرد امور بهداشتی نظارت کامل دارند.