شرایط کنسلی ایرلاین‌ها بعد از شیوع کرونا

شیوع کرونا و لغو هزینه کنسلی بلیت قطار و هواپیماها توسط دولت، ایرلاین‌ها را نیز ناگزیز از تجدید نظر در جریمه بلیت کنسلی کرد اما این تجدید نظر در ایرلاین‌های مختلف با شرایط متفاوت ذکر شده است.

به گزارش کاماپرس و به نقل روابط عمومی علی بابا، بعد از شیوع کرونا و به منظور پیشگیری از این ویروس ایرلاین‌ها نیز بخشنامه‌‌های متفاوتی برای چگونگی استرداد و کنسلی بلیت صادر کرده‌اند که در ادامه می‌خوانید:

هواپیمایی آتا: صدور بلیت قبل از ساعت ۱۴ در روز ۶ اسفند ماه  و تاریخ پرواز  بین ۶ اسفند تا ۱۵ فروردین باشد.

هواپیمایی ایرتور: صدور بلیت قبل از ساعت ۱۴ در روز ۶ اسفند ماه  و تاریخ پرواز بین ۶ اسفند تا ۲۵ اسفند ماه باشد.

هواپیمایی ایران ایر: صدور بلیت قبل از ساعت ۱۴ در روز ۶ اسفند ماه  و تاریخ پرواز بین ۶ اسفند تا ۱۲ فروردین ماه باشد.

هواپیمایی معراج: تاریخ صدور بلیت مهم نیست اما تاریخ پرواز  بین ۷ تا ۲۰ اسفند است، تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز استرداد بلیت باید ثبت شود.

هواپیمایی وارش: تاریخ صدور بلیت قبل از ۶ اسفند ماه است و تاریخ پرواز بین ۶ تا ۲۶ اسفند ماه باشد و حداقل ۸ ساعت قبل از پرواز استرداد بلیت در سایت ثبت شده باشد.

هواپیمایی کاسپین: تاریخ صدور بلیت قبل از ۱ اسفند ماه باشد و تاریخ پرواز بعد از ۱ اسفند باشد و مسافر قبل از ساعت پرواز استرداد خود را در سایت ثبت کرده باشد.

هواپیمایی زاگرس: تاریخ صدور بلیت قبل از ۵ اسفند ماه و تاریخ پرواز آنها بین ۶ اسفند تا ۱۳ اسفند باشد و مسافر قبل از ساعت پرواز استرداد خود را در سایت ثبت کرده باشد.

پیرو این اطلاعیه مسافران می‌توانند برای کنسلی بلیت خود اقدام کنند. در غیر این صورت خارج از تاریخ‌های ذکر شده ایرلاین‌‌ها، مسافران بابت استرداد بلیت مشمول جریمه خواهند شد.