حداکثر دستمزد در روسیه چقدر است؟

بر اساس بررسی های انجام شده در مناطق مختلف روسیه، رکورد بیشترین دستمزد در این کشور 350 هزار روبل (بیش از 4 هزار و 300 دلار) و در اختیار مشاغل مرتبط با فناوری فراساحل نفت و گاز در استان ساخالین است.

به گزارش کاماپرس به نقل از ریانووستی، در سال 2019 سطح متوسط دستمزدها در روسیه 1/9 درصد افزایش یافته و میانگین حداقل دستمزد به 41 هزار روبل رسیده است. اگر نرخ متوسط برابری روبل روسیه در برابر دلار آمریکا را طی این سال 82 روبل به ازای هر یک دلار در نظر بگیریم حقوق پرداخت شده به دستمزدبگیران روس، ماهانه حدود 500 دلار بوده است.
از لحاظ منطقه ای، در استان‌های ساخالین، مسکو و منطقه خودمختار یامالوننتسک بیشترین دستمزدها به حقوق بگیران پرداخت می شود. البته باید توجه داشت که پراکندگی افزایش دستمزد در استان ها و مناطق مختلف موزون نبوده و برای مثال در حالی که حقوق بگیران در استان ساخالین افزایش 15 درصدی دستمزد را تجربه کرده اند، همتایان آنها در خاکاسی هیچ افزایش دستمزدی نداشته اند.
پراکندگی افزایش دستمزد در مشاغل مختلف نیز بسیار ناموزون است به طوری که دستمزد افراد شاغل در حوزه ماهیگیری و شیلات 16 درصد افزایش داشته اما نه تنها در دستمزد  کارگران معادن کُک هیچ افزایشی ایجاد نشده  بلکه دستمزد آنها کاهش یافته است.

مشاغل استخراج و فرآوری مواد فسیلی در صدر بیشترین دستمزد

بررسی ها نشان می دهد از مناطق 80 گانه فدرال روسیه، در 23 منطقه روسیه بیشترین دستمزدها به مشاغل مرتبط با استخراج و فرآوری مواد فسیلی پرداخت می شود. همچنین در 14 منطقه روسیه بیشترین دستمزدها به مشاغل مرتبط با امور مالی پرداخت می شود که مشاغل بانکی از مهم ترین این مشاغل است. به علاوه در 17 منطقه فدرال روسیه نیز بیشترین دستمزد به مشاغل فکری ( مشاغل حقوقی، معماری، نرم افزارهای  کامپیوتر، فعالیت های آموزشی و … ) پرداخت می‌شود.بر اساس این مطالعات، در مناطقی از کشور روسیه که از نظر اقتصادی وضعیت ضعیف‌تری دارند، بیشترین حقوق و دستمزد به حقوق بگیران و کارمندان دولت پرداخت می شود.
رکورد دستمزد در کشور روسیه در اختیار دستمزد بگیران منطقه ساخالین است که در مشاغل مرتبط با فناوری های فراساحل نفت و گاز حقوق و دستمزد خالص ماهانه بیش از 350 هزار روبل دریافت می کنند که 3 برابر بیشتر از بیشترین دستمزدی است که حقوق بگیران مسکو دریافت می کنند. بد نیست بدانید در سن پترزبورگ، قطب دیگر اقتصاد روسیه، بیشترین دستمزدها به صاحبان مشاغل حوزه  it پرداخت می شود که متوسط آن ماهانه حدود 145 هزار روبل است.